Zimowa odzież robocza

Praca w zimie nigdy nie należała do najłatwiejszych, zwłaszcza podczas prac na otwartej przestrzeni w niskiej temperaturze. Nie pomagał tu wcale fakt, iż nasze ubranie robocze nie należało do zbyt ciepłych i często byliśmy zmuszeni do noszenia dodatkowych warstw ubrania, które bardzo ograniczały ruchy i utrudniały jakiekolwiek prace wymagające dokładności. Wytrzymałe robocze kurtki zimowe Niektórzy […]

Znaki informujące o ppoż

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i sposób postępowania w przypadku klęsk żywiołowych są wpajane ludziom od dziecka. Już w szkole uczymy się o sposobach ewakuacji w przypadku pożaru lub sposobie postępowania w trakcie trzęsienia ziemi. Znaki ppoż obowiązkiem w miejscach publicznych Wiedza o odpowiednim sposobie postępowania w przypadku różnych rodzajów klęsk żywiołowych, a w ostatnim czasie również […]