Human Resources – jak wyzwolić potencjał kapitału ludzkiego?

 

Rozwój sektora TMT z roku na rok nabiera coraz większego tempa, dyktując trendy w obrębie gospodarki i wpływając na niemalże każdy aspekt naszego życia poprzez komunikację, organizację pracy czy nowe modele uczenia się. Innowacje systematycznie przekształcają się w samodzielne modele biznesowe, czego wynikiem jest szereg modernizacji w zakresie struktury organizacyjnej oraz zarządzania firmą.

Rola narzędzi HR w systemach innowacji pracowniczych

sap hrTransformacja cyfrowa w firmie stwarza wiele nowych możliwości a także stawia przedsiębiorców w świetle wyzwań wzrostu, które wymagają sukcesywnej adaptacji w środowisku digital, aby zagwarantować sobie utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju. Do głównych obszarów związanych z rozwojem pracowników wg raportu związanego z megatrendami sektora Human Resources zalicza się przede wszystkim elastyczność w planowaniu ścieżek kariery oraz wdrażanie systemów innowacji pracowniczych, których celem jest wydobywanie potencjału intelektualnego oraz biznesowego a także ambicji pracowników, które będą przekładać się na korzyści dla organizacji. Dobrze zorganizowana kultura pracy to przede wszystkim środowisko sprzyjające możliwościom wieloaspektowego rozwoju talentów poprzez udział w inspirujących projektach. Nowoczesne platformy SAP HR pozwalają na stymulację poszczególnych procesów rozwoju kapitału ludzkiego a pomocą odpowiednio przygotowanych struktur i narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie systemem kadr i płac oraz rozwijania talentów, które w bezpośredni sposób mogłyby przyczynić się do usprawniania procesów oraz tworzenia nowych modeli biznesowych. Jednym z najistotniejszych aspektów związanych z realizacją programów aktywizacji i rozwoju jest wzrost retencji pracowników, dzięki inteligentnemu dopasowaniu obszarów ścieżki rozwoju, w sposób dopasowany do ich ambicji, dzięki czemu zyskujemy możliwość zbudowania silnego, kreatywnego zespołu specjalistów.

Decydując się na wdrożenie systemu innowacji dla pracowników możemy liczyć także na wzrost jakości produktów i usług a także elastyczności biznesowej firmy, dzięki czemu będziemy umacniać swoją pozycję na rynku. Wykwalifikowana kadra jest gwarancją wzrostu rentowności przedsiębiorstwa oraz dynamiczny rozwój w konkretnych obszarach, co pozwala na stworzenie większych możliwości motywacyjnych związanych np. z awansem czy rozwijaniem nowych kompetencji.

 

About the author: Jan Dąb