Mobilny rębak do drewna na WOM

Wykorzystanie materiału drzewnego pozyskiwanego przy wycince ograniczało się do głównego pnia. Teraz kiedy żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologicznego możliwe jest kompletne wykorzystanie masy drzewnej z gałęziami i odrostami włącznie. Urządzenia zwane rębakami umożliwiają wykorzystanie tych z pozoru bezużytecznych części drzew oraz zdrewniałych krzewów. Rębak przetwarza ten materiał drzewny na cenną biomasę w postaci zrębków, która jest surowcem do produkcji chociażby opału.

Oszczędny rębak ciągnikowy

rębaki do ciągnikaRębak to urządzenie występujące w różnych wariantach. Podstawowa różnica to sposób mocowania hartowanych noży tnących. Mogą być mocowane na tarczach lub bębnach i stąd nazwy rębak tarczowy i bębnowy ( walcowy ). Różnią się też rodzajem napędzającego silnika. Wyróżniamy więc rębaki spalinowe i elektryczne. Następny podział pozwala wyodrębnić urządzenia stacjonarne i mobilne. Bardzo ciekawym przykładem urządzeń mobilnych są rębaki do ciągnika. To uniwersalny sprzęt podczepiany do ciągnika i napędzany wałem odbioru mocy – WOM. Rębak ciągnikowy daje możliwość podczepienia przyczepy, dzięki czemu powstaje samowystarczalny zestaw roboczy z transportem. Układ powstały w tej konfiguracji pozwala na bezpośrednią pracę w terenie eliminując etap transportu materiału drzewnego do rębaka stacjonarnego. Rębak ciągnikowy powinien być ściśle dopasowany do mocy silnika ciągnika. Za mała moc ciągnika nie będzie w stanie zapewnić właściwej pracy rębaka, który na wejściu potrzebuje mocy znamionowej. Na rynku urządzeń do przerobu drewna istnieje bardzo dużo modeli rębaków. Są one bardzo popularne i pożądane w firmach zajmujących się wycinką drzew i krzewów.

Maksyma ” czas to pieniądz ” przyświeca większości przedsiębiorców. Firmy korzystające z rębaków ciągnikowych działają właśnie zgodnie z tymi słowami. Rębak ciągnikowy daje możliwość oszczędności czasu pracy oraz zniwelowanie kosztów transportu. Oszczędności wynikają również ze zmniejszenia kosztów płacowych gdyż do obsługi rębaka wystarczy jedna osoba, która jest równocześnie kierowcą ciągnika.

About the author: Wiesław Hyż