Najważniejsze z przyczyn zapadów napięcia

 

Zapad napięcia jest to krótkotrwałe zmniejszenie się wartości skutecznej lub całkowity zanik występowania napięcia. Podczas występowania zapadów napięcia do odbiorników nie jest dostarczana wystarczająca ilość energii, co może powodować poważne konsekwencje, uzależnione od rodzaju obciążenia. Jakie są najpopularniejszy przyczyny zapadów napięcia?

Sprawdzamy przyczynę zapadu napięcia

przyczyny zapadów napięciaNagłe zmniejszanie się poziomy napięcia zasilającego do wartości w przedziale od 90% do 1% napięcia, a także występujący w krótkim czasie wzrost napięcia do poprzedniej wartości, określane są mianem zapadu napięcia. Zmiany napięcia, które nie powodują obniżenia poziomu napięcia poniżej 90% deklarowanego nie są uznawane za zapady. Obecnie wyróżnia się różne rodzaje zapadów napięcia oraz dzieli na wolne oraz szybkie, pojedyncze oraz powtarzające się, jak również na ciągłe i skokowe zmiany napięcia. Warto dokładniej poznać przyczyny zapadów napięcia. Wyróżnia się dwie główne przyczyny tego zjawiska. Jedną z nich jest załączanie zbyt dużych odbiorników w obrębie linii zasilającej, mające miejsce zarówno po stronie dostawcy, jak i po stronie odbiorcy energii. W czasie załączania takich odbiorników, na przykład w czasie rozruchu dużych napędów, prąd rozruchowy może aż kilkukrotnie przekroczyć wartości prądu roboczego. Drugą przyczyną są zwarcia, jakie występują w różnych punktach systemu. Mogą być one jednofazowe i występują one najczęściej, jak również dwufazowe czy trójfazowe. Mogą wystąpić w sieciach transmisyjnych, rozdzielczych i instalacjach odbiorców.

Napędy elektryczne, jak i napędy o zmiennej prędkości, są szczególnie wrażliwe na występowanie zapadów napięcia. Może być to zjawisko szczególnie niekorzystne, na przykład na liniach produkcyjnych. Również procesy przetwarzania danych oraz sterowania urządzeniami są bardzo czułe na występowanie napadów napięcia, a ich zakłócenia mogą prowadzić do dłuższych przestoi technologicznych.  

 

About the author: Krzysztof Bąk