Transport paliwa na duże odległości

Aby stacje benzynowe cały czas posiadały paliwo, należy je bez przerwy transportować do zbiorników. Oczywiście cysterna musi posiadać właściwy zbiornik własny, który umożliwi przewóz paliw w bezpieczny sposób. Producenci zbiorników konkurują ze sobą, chcąc stworzyć najbardziej pojemny, a zarazem bezpieczny zbiornik. Stosuje się nowoczesne technologie, zwiększające możliwości transportowe.

Transportowanie paliw płynnych w zbiorniku

nowoczesny zbiornik do transportu paliwaKażdy ze zbiorników jest starannie nitowany, aby uniknąć nieszczelności. Poszczególne elementy spawane są za pomocą technologii TIG, co w gruncie rzeczy bardziej przypomina zgrzew, niż spaw. Nowoczesny zbiornik do transportu paliwa jest lekki i wytrzymały. Ściany są warstwowe, dlatego nawet ich zewnętrzne uszkodzenie nie sprawia, że dochodzi do rozszczelnienia i wycieku. Poza warstwą izolacji termicznej w nowoczesnych zbiornikach występuje chłodzenie zawartości. W przypadku transportu gazu LPG sprawia to, że gaz staje się płynny i nie dochodzi do dużych naprężeń materiału. Zbiorniki posiadają również odpowietrzniki. Mogą zostać otwarte w chwili, gdy stężenie oparów jest zbyt duże i stwarza to zagrożenie. Każdy producent maksymalnie dba o bezpieczeństwo. Zazwyczaj zbiorniki do przewozu paliw przechodzą coroczny przegląd techniczny. Bada się ich szczelność i to, czy nadają się do dalszych przewozów paliwa.

Jak wiadomo, niekontrolowany wyciek paliwa nie działa zbyt dobrze na środowisko. Dba się o to, by podczas przewozu nie ucierpieli ludzie, mienie ani środowisko naturalne. W ten sposób każdy koncern paliwowy dba o swoją renomę. Przewoźnicy inwestują w dobre zbiorniki, najczęściej biorąc je w leasing. Pozwala im to na regularną wymianę zbiornika. Nie korzysta się ze zbiorników starszych niż pięcioletnie.

About the author: aniam